Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Au fost lansate primele grădini pedagogice din România

Antet-02

Prin intermediul proiectului „Școala din Grădină”, grădinițele, școlile și centrele pentru copii din România au acum șansa să își dezvolte propria grădină pedagogică. Proiectul oferă cadrelor didactice, părinților și persoanelor interesate, prin intermediul platformei www.scoaladingradina.ro, oportunitatea să își desfașoare activitatea de predare-invățare în mijlocul grădinii, într-un mod practic și direct și să adapteze curricula școlara la un mediu natural plăcut și interactiv.  Grădinile pedagogice reconectează elevii din mediul urban la natură, la farmecul și lecțiile pe care aceasta le transmite.

Platforma online www.scoaladingradina.ro oferă gratuit toate instrumentele necesare pentru a  dezvolta și folosi o grădină ca o resursă pedagogica în cadrul oricărei școli, grădinițe sau centru pentru copii, indiferent de cât spațiu au la dispoziție. “Școala din grădină” oferă elevilor și profesorilor, prin manualele, ghidurile și activitățile propuse, ocazia de a-și desfășura activitatea de învățare în  grădină, întregul concept de planificare, realizare și întreținere al unei grădini fiind corelat curriculei școlare existente.

Conceptul “Școala din gradină” a fost dezvoltat  în cadrul proiectului „Educaţie pentru sustenabilitate: Grădina ca o resursă pedagogică pentru o dezvoltare durabilă”, implementat de către Asociația Română de Permacultură în perioada 15 aprilie 2015-14 aprilie 2016 și finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Alături de platforma online au mai fost înființate și dezvoltate 8 grădini educaționale pilot  în 6 orașe din țară și au fost realizate 13  sesiuni de informare asupra proiectului și rezultatelor  acestuia, 7 sesiuni de formare pentru profesori,  17 ateliere practice de   grădinarit  în școli și  centre pentru copii,  o tabară de vară pentru copiii participanți la proiectele pilot și un schimb de experiență cu profesorii ce administrează grădini pedagogice în statul donator Norvegia.

Vă invităm cu drag să folosiți  patforma www.scoaladingradina.ro și instrumentele pe care le oferă și să vă bucurați alături de noi de experiențele minunate pe care orice grădină le aduce atât copiilor cât și adulților! Pentru mai multe informații despre proiect și cursuri vizitați pagina de Facebook: Scoala din Gradina și site-ul www.scoaladingradina.ro

 

Cătălina Baci,  Manager Proiect –  Asociația Română de Permacultură

Mobil: 0040722253130; e-mail: catalina.crisan@permacultura.ro
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România; Titlul proiectului: Educatie pentru  sustenabilitate: gradina ca o resursa pedagogica. Valoarea finantarii nerambursabile: 66.383,84 Euro.

Conținutul acestui materaial nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org. Pentru informații oficiale despre Fondul ONG accesați www.fondong.fdsc.ro.

Antet2-03

Copiii învață să grădinărească!

Cluj Napoca, 11 mai 2015

Asociaţia Română de Permacultură derulează timp de un an un proiect ce vizează introducerea metodelor de protejare și regenerare a mediului bazate pe principiile permaculturii în școli și centre pentru copiii din țară. Proiectul  are o valoare de  73.793,84 Euro și este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.  Valoarea finantarii nerambursabile este de 66.383,84 Euro. Participarea activa a copiilor, cadrelor didactice și a societății civile la acest proiect se va concretiza în activități practice de educație ecologică, grădinărit și crearea de noi grădini în curtea şcolii. Aceste grădini  vor oferi copiilor oportunitatea de a interacţiona cu natura dar şi de a învăța să cultive singuri legume și flori. Printr-un program bazat pe instruire interactivă ei au şansa de a vedea cum se dezvoltă plantele și cum cresc din semințe legume și flori.

Pe parcursul proiectului  asociaţia va organiza  sesiuni de informare, cursuri de formare şi ateliere practice de permacultură şi grădinărit în școli și centre pentru copii. De asemenea va sprijini școlile în demararea unor proiecte practice de grădini şi spaţii verzi. Elevii școlilor participante  în proiect vor învăţa să grădinărească, să se bucure  împreună de activități în aer liber și de rodul propriilor lor eforturi. Gradinile își vor deschide apoi porțile pentru comunitățile locale pentru a împărtăși din experiența și rodul lor. Participanții din cele cinci orașe se vor întâlni într-o tabără de vară pentru a face schimb de experiență și a povesti despre cele învățate pe parcursul proiectului.

Permacultura este o modalitate conştientă şi voluntară de proiectare și design a comunităţilor umane şi a agroecosistemelor, bazată pe imitarea relațiilor ce există în ecosistemele naturale. Asociaţia Română de Permacultură a fost înfiinţată în 2010 fiind o mişcare „grassroots” de promovare a dezvoltării sustenabile a comunităţilor locale din România. Misiunea Asociaţiei este promovarea principiilor permaculturii respectiv grija faţă de pământ, grija faţă de comunitate şi împărţirea echitabilă a surplusului. Titlul proiectului derulat este „Educaţie pentru sustenabilitate: Grădina ca o resursă pedagogică pentru o dezvoltare durabilă” și se desfășoară în 5 orașe din tară. Obiectivul general al Fondului ONG în România este “sprijinirea dezvoltării societății civile și consolidarea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă” și va contribui la obiectivele generale ale Mecanismul Financiar al SEE de a reduce disparitățile economice și sociale în Spațiul Economic European și de a întări relațiile bilaterale între România și statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Mai multe informații despre proiect puteți obține de la:

Radu Crăciun Tel. 0726135589

Email: radu.craciun@permacultura.ro    site: www.edu.permacultura.ro

Prezentarea Proiectului

TITLUL PROIECTULUI:  „Educaţie pentru sustenabilitate: Grădina ca o resursă pedagogică pentru o dezvoltare durabilă”
BENEFICIAR: Asociaţia Română de Permacultură
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
VALOAREA PROIECTULUI: 73.793,84 EURO
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL PROIECTULUI: naţional , în 5 oraşe din România
DURATA PROIECTULUI: 12 luni; 15 aprilie 2015 – 14 aprilie 2016
JUSTIFICAREA PROIECTULUI: Invatamantul actual aplica prea putine modalitati de invatare nonformala prin activitati practice in aer liber in domeniul protectiei mediului si a dezvoltarii durabile. Din experienta Asociatiei Romane de Permacultura acumulata in ultimii ani se observa o mare dorinta la nivel national de a introduce practicile de gradinarit in scoli.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Introducerea metodelor de protejare si regenerare a mediului bazate pe principiile permaculturii in scoli si centre pentru copiii, prin participarea activa la activitati practice a copiilor, cadrelor didactice si a societatii civile.
REZULTATELE PROIECTULUI: promovarea gradinaritului ca  o resursă pedagogică pentru o dezvoltare durabilă; 285  cadre didactice și elevi implicați în activități de educație de mediu; un manual de activităţi de protecţie şi regenerare a mediului; o campanie de informare şi promovare a gradinaritului în scoli; 100 de persoane participante la workshopuri; 150 de persoane informate asupra rezultatelor proiectului;
GRUPUL ŢINTĂ: Copii, elevi, tineri, cadre didactice, parinti.

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PERMACULTURĂ
Str. Septimiu Albini nr. 135-137, ap. 26, Cluj Napoca
Telefon: 0726135589 www.edu.permacultura.ro