Home » Home

Category Archives: Home

Copiii învață să grădinărească!

Cluj Napoca, 11 mai 2015

Asociaţia Română de Permacultură derulează timp de un an un proiect ce vizează introducerea metodelor de protejare și regenerare a mediului bazate pe principiile permaculturii în școli și centre pentru copiii din țară. Proiectul  are o valoare de  73.793,84 Euro și este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.  Valoarea finantarii nerambursabile este de 66.383,84 Euro. Participarea activa a copiilor, cadrelor didactice și a societății civile la acest proiect se va concretiza în activități practice de educație ecologică, grădinărit și crearea de noi grădini în curtea şcolii. Aceste grădini  vor oferi copiilor oportunitatea de a interacţiona cu natura dar şi de a învăța să cultive singuri legume și flori. Printr-un program bazat pe instruire interactivă ei au şansa de a vedea cum se dezvoltă plantele și cum cresc din semințe legume și flori.

Pe parcursul proiectului  asociaţia va organiza  sesiuni de informare, cursuri de formare şi ateliere practice de permacultură şi grădinărit în școli și centre pentru copii. De asemenea va sprijini școlile în demararea unor proiecte practice de grădini şi spaţii verzi. Elevii școlilor participante  în proiect vor învăţa să grădinărească, să se bucure  împreună de activități în aer liber și de rodul propriilor lor eforturi. Gradinile își vor deschide apoi porțile pentru comunitățile locale pentru a împărtăși din experiența și rodul lor. Participanții din cele cinci orașe se vor întâlni într-o tabără de vară pentru a face schimb de experiență și a povesti despre cele învățate pe parcursul proiectului.

Permacultura este o modalitate conştientă şi voluntară de proiectare și design a comunităţilor umane şi a agroecosistemelor, bazată pe imitarea relațiilor ce există în ecosistemele naturale. Asociaţia Română de Permacultură a fost înfiinţată în 2010 fiind o mişcare „grassroots” de promovare a dezvoltării sustenabile a comunităţilor locale din România. Misiunea Asociaţiei este promovarea principiilor permaculturii respectiv grija faţă de pământ, grija faţă de comunitate şi împărţirea echitabilă a surplusului. Titlul proiectului derulat este „Educaţie pentru sustenabilitate: Grădina ca o resursă pedagogică pentru o dezvoltare durabilă” și se desfășoară în 5 orașe din tară. Obiectivul general al Fondului ONG în România este “sprijinirea dezvoltării societății civile și consolidarea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă” și va contribui la obiectivele generale ale Mecanismul Financiar al SEE de a reduce disparitățile economice și sociale în Spațiul Economic European și de a întări relațiile bilaterale între România și statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Mai multe informații despre proiect puteți obține de la:

Radu Crăciun Tel. 0726135589

Email: radu.craciun@permacultura.ro    site: www.edu.permacultura.ro

Prezentarea Proiectului

TITLUL PROIECTULUI:  „Educaţie pentru sustenabilitate: Grădina ca o resursă pedagogică pentru o dezvoltare durabilă”
BENEFICIAR: Asociaţia Română de Permacultură
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
VALOAREA PROIECTULUI: 73.793,84 EURO
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL PROIECTULUI: naţional , în 5 oraşe din România
DURATA PROIECTULUI: 12 luni; 15 aprilie 2015 – 14 aprilie 2016
JUSTIFICAREA PROIECTULUI: Invatamantul actual aplica prea putine modalitati de invatare nonformala prin activitati practice in aer liber in domeniul protectiei mediului si a dezvoltarii durabile. Din experienta Asociatiei Romane de Permacultura acumulata in ultimii ani se observa o mare dorinta la nivel national de a introduce practicile de gradinarit in scoli.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Introducerea metodelor de protejare si regenerare a mediului bazate pe principiile permaculturii in scoli si centre pentru copiii, prin participarea activa la activitati practice a copiilor, cadrelor didactice si a societatii civile.
REZULTATELE PROIECTULUI: promovarea gradinaritului ca  o resursă pedagogică pentru o dezvoltare durabilă; 285  cadre didactice și elevi implicați în activități de educație de mediu; un manual de activităţi de protecţie şi regenerare a mediului; o campanie de informare şi promovare a gradinaritului în scoli; 100 de persoane participante la workshopuri; 150 de persoane informate asupra rezultatelor proiectului;
GRUPUL ŢINTĂ: Copii, elevi, tineri, cadre didactice, parinti.

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PERMACULTURĂ
Str. Septimiu Albini nr. 135-137, ap. 26, Cluj Napoca
Telefon: 0726135589 www.edu.permacultura.ro